Konfigurácia

Pro|ENGINEER a PTC Creo Parametric konfigurácia

Prispôsobenie a konfigurácia CAD systému

 

Používate predvolené nastavenia Vášho CAD systému - Pro|ENGINEER alebo PTC Creo Parametric?

S vlastnou konfiguráciou, ktorú môžem pre Vás pripraviť, môžete ľahko vytvorárať 3D modely a zostavy, ktoré obsahujú parametre podnikového nastavenia. Následne výkresová dokumentácia reprezentuje informácie z prednastavených modelov a zostáv. Výkresy obsahujú tabuľky a kusovníky podľa vašich požiadaviek pripravené na spoluprácu s Vašimi zákazníkmi a dodávateľmi.

Funkcie a výhody

» Tvorba 3D modelov a zostáv s prednastaveními parametrami, hladinami a reláciami
» KonfiguráciaModelCHECK-u a následná kontrola CAD objektov
» Prispôsobenie vlastných materiálov, farieb, poznámok alebo symbolov
» Nastavenie UI (užívateľské rozhranie) pre jednoduché ovládanie programu a klávesových skratiek (Mapkey)
» Distribúcia parametrov do šablón výkresu a formátov
» Definícia UDF prvkov (užívateľom definované prvky) pre každodenné použitie

Naučte sa ako:

» Nastaviť podnikový štandard pre program Pro|ENGINEER a PTC Creo Parametric
» Nastaviť parametre štartovacím modelom
» Pripraviť šablony a formáty pre výkresy
» Nastaviť ModelCHECK na kontrolu existujúcich CAD objektov
» ... a oveľa viac

Zoznam konfiguráčných volieb pre Pro/E a Creo Parametric

Open list of config.pro options Najpoužívanejšie konfiguráčné voľby pre Pro/ENGINEER a Creo Parametric (en)
Zoznam najpoužívanejších konfiguračných volieb pre Pro/ENGINEER a Creo Parametric
Open list of config.pro options Konfiguráčné voľby pre PTC Creo Parametric 4.0 (en)
Kompletný zoznam konfiguráčných volieb pre Creo 4.0
Open list of config.pro options Konfiguráčné voľby pre PTC Creo Parametric 3.0 (en)
Kompletný zoznam konfiguráčných volieb pre Creo 3.0
Open list of config.pro options Konfiguráčné voľby pre PTC Creo Parametric 2.0 (en)
Kompletný zoznam konfiguráčných volieb pre Creo 2.0
Open list of config.pro options Konfiguráčné voľby pre PTC Creo Parametric 1.0 (en)
Kompletný zoznam konfiguráčných volieb pre Creo 1.0
Open list of config.pro options Konfiguráčné voľby pre Creo Elements/Pro 5.0 (predtým Pro/ENGINEER Wildfire 5.0) (en)
Kompletný zoznam konfiguráčných volieb pre Pro/E WF5
Open list of config.pro options Konfiguráčné voľby pre Pro|ENGINEER Wildfire 4.0 (en)
Kompletný zoznam konfiguráčných volieb pre Pro/E WF4

GET INVOLVED

How you can help.
If you find 4Kside useful, please support me. Money donation, twittering, blogging, writing a review, whatever in your opinion is an adequate reward for my time and efforts.
Thank you.
Every donation directly supports the development of my knowledge for creation of a new Creo Parametric video tutorials for you.
Flag Counter